HAVA
Honden AfrichtingsVereniging Aarschot
KKUSH nr: 1015
Terrein gegevens: H.A.V.A. : Honden AfrichtingsVereniging Aarschot Aurheideweg, 3200 Aarschot KKUSH : nr.: 1015 - Sectie 1C Recht tegenover huisnr. 46 Trainings-, dagen & uren: De bedoeling is om het geblaf van de honden tegen 22u00 zoveel mogelijk Vrijdagen vanaf 19u00 te beperken en geen overlast te bezorgen voor de buurt. Zondagen vanaf 09u30 (*) 09u30 samenkomst om te gaan speuren. Daarna gehoorzaamheid / gedragstraining of IPO/GHP volgens eigen keuze. (*) Tijdens de zomermaanden, bij warm weer, wordt er meestal afgesproken om het speuren een uurtje vroeger te beginnen.
Het terrein is alle dagen toegankelijk en vrij te gebruiken voor leden mits het respecteren van de terreinregels, namelijk; Geen sigarettenpeukjes op of rondom het terrein - het is niet toegelaten de hond(en) behoefte te laten doen op het oefenterrein, toegangsweg of parking. Indien het accidenteel toch gebeurt, de hondenpoep onmiddelijk verwijderen. De honden kunnen hun behoefte doen in het bosje aan het terrein. Bij het verlaten van het terrein, toestellen terug op hun plaats, het poortje sluiten en vergrendelen met het slot.
Copyright 2016 - Alle rechten voorbehouden - HAVA
Wil je meer informatie over onze vereniging, info over onze discipline, toetreden tot onze vereniging of heb je een andere vraag? hiervoor kan u steeds terecht op het volgende gsmnummer 0495/694.690 of mail naar voorzitterhava@gmail.com